Site navigation

Ironjaw

 
Alternative names: Rusty Jobfish; Small-toothed Job-fish; Small-toothed Jobfish
Related Objects:

Related Objects

I.44064-001 - Aphareus rutilans Cuvier, 1830 - Australia, Queensland, Marion Reef , (19 6' S , 152 23' E), Dec 2006
I.32084-002 - Aphareus rutilans Cuvier, 1830 - East China Sea, Between Okinawa & Taiwan in Kuroshiro Current , (24 48' 36" N , 123 16' 24" E), 12 Sep 1986
I.32088-001 - Aphareus rutilans Cuvier, 1830 - East China Sea, Between Okinawa & Taiwan in Kuroshiro Current , (24 48' 36" N , 123 16' 24" E), 12 Sep 1986
I.32513-001 - Aphareus rutilans Cuvier, 1830 - Indian Ocean, West of Sumatra , (5 14' S , 101 44' E), 27 Oct 1929
I.32514-001 - Aphareus rutilans Cuvier, 1830 - Indian Ocean, West of Sumatra , (3 12' S , 99 26' E), 21 Oct 1929
I.32036-008 - Aphareus rutilans Cuvier, 1830 - East China Sea, Approx 95 km NE of Tukuno Island , (27 54' 12" N , 127 39' 36" E), 4 Jul 1984
I.33053-005 - Aphareus rutilans Cuvier, 1830 - Western Indian Ocean, , (12 3' S , 47 37' E), 2 May 1973
I.33251-002 - Aphareus rutilans Cuvier, 1830 - Western Indian Ocean, , (14 54' 30" S , 42 28' 30" E), 9 Mar 1975
I.33252-003 - Aphareus rutilans Cuvier, 1830 - Western Indian Ocean, , (15 1' 30" S , 41 2' E), 10 Mar 1975
I.43113-002 - Aphareus rutilans Cuvier, 1830 - Coral Sea, Australia, , (13 26' 6" S , 146 25' 30" E), 20 May 1995
I.31538-001 - Aphareus rutilans Cuvier, 1830 - Philippine Sea, approx 450km south west of Okinawa , (23 33' 48" N , 125 9' 6" E), 25 May 1981
I.26111-011 - Aphareus rutilans Cuvier, 1830 - Australia, New South Wales, SE of Crowdy Head , (31 59' S , 153 10' E), 22 Mar 1983
I.42687-002 - Aphareus rutilans Cuvier, 1830 - Coral Sea, Australia, Queensland, , (16 34' 30" S , 146 18' 28" E), 10 May 1995
I.25362-022 - Aphareus rutilans Cuvier, 1830 - USA, Hawaii, Oahu, Waianae Coast , (21 26' N , 158 W), 1977

(c) assumed Australian Museum.

I.19445-089 - Aphareus rutilans Cuvier, 1830 - Australia, Queensland, GREAT BARRIER REEF, YONGE REEF , (14 35' S , 145 36' E), 8 Nov 1975
I.26112-004 - Aphareus rutilans Cuvier, 1830 - Australia, New South Wales, SE of Crowdy Head , (31 59' S , 153 5' E), 23 Mar 1983
I.24998-008 - Aphareus rutilans Cuvier, 1830 - USA, Hawaii, West coast, Oahu , (21 15' N , 158 15' W), 2 Sep 1971
I.26156-002 - Aphareus rutilans Cuvier, 1830 - Australia, Queensland, off Gold Coast , (28 S , 153 48' E), 27 Mar 1983
I.26112-003 - Aphareus rutilans Cuvier, 1830 - Australia, New South Wales, SE of Crowdy Head , (31 59' S , 153 5' E), 23 Mar 1983
I.26121-008 - Aphareus rutilans Cuvier, 1830 - Australia, New South Wales, SE of South West Rocks , (30 59' S , 153 15' E), 24 Mar 1983
I.26153-006 - Aphareus rutilans Cuvier, 1830 - Australia, Queensland, off Gold Coast , (27 59' S , 153 48' E), 27 Mar 1983
I.26124-002 - Aphareus rutilans Cuvier, 1830 - Australia, New South Wales, NE of Woolgoolga , (30 3' S , 153 33' E), 24 Mar 1983
I.26131-009 - Aphareus rutilans Cuvier, 1830 - Australia, New South Wales, E Woolgoolga , (30 7' S , 153 28' E), 25 Mar 1983
I.26135-008 - Aphareus rutilans Cuvier, 1830 - Australia, New South Wales, NE Corindi , (30 1' S , 153 34' E), 25 Mar 1983
I.26140-002 - Aphareus rutilans Cuvier, 1830 - Australia, New South Wales, S E Ballina , (28 59' S , 153 51' E), 26 Mar 1983
I.26140-004 - Aphareus rutilans Cuvier, 1830 - Australia, New South Wales, S E Ballina , (28 59' S , 153 51' E), 26 Mar 1983
I.26141-002 - Aphareus rutilans Cuvier, 1830 - Australia, New South Wales, S E Ballina , (28 59' S , 153 47' E), 26 Mar 1983
I.26122-001 - Aphareus rutilans Cuvier, 1830 - Australia, New South Wales, SE of South West Rocks , (30 59' S , 153 10' E), 24 Mar 1983